Thursday, November 10, 2011

Ahli Semua

Sukacita di maklumkan bahawa program NCIA-MTDC Symbiosis di perkenalkan untuk menggalakkan graduan universiti untuk menceburi bidang pengkomersilan teknologi daripada universiti-universiti dan institusi penyelidikan tempatan. Program ini bertujuan untuk membentuk golongan usahawan di kalangan siswazah yang berminat di dalam aktiviti pengkomersilan dan seterusnya memasarkan produk-produk ke pasaran.

Program NCIA-MTDC Symbiosis ini adalah khusus untuk graduan-graduan yang bermastautin di dan/atau berasal daripada negeri-negeri sebelah utara (Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis) sahaja.

Peserta program akan menjalani dua peringkat latihan. Di peringkat pertama, peserta yang terpilih akan melalui 3 (tiga) fasa latihan dalam tempoh 1 bulan.

Fasa I : Kursus induksi - Pengenalan kepada teknologi yang terpilih

Fasa II : Kursus Usahawan

Fasa III : Bengkel Pengkomersilan - Pembentangan modul-modul tentang konsep dan amalan di dalam proses peng- komersilan.

Selepas tamat peringkat pertama peserta dikehendaki menyediakan pelan perniagaan di dalam mengkomersilkan teknologi yang dipilih berdasarkan kepada kursus yang dihadiri. Diperingkat kedua, kesemua peserta akan dinilai dan hanya 20 peserta terbaik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan terpilih dan berpeluang memulakan syarikat dan perniagaan mereka. Syarikat-syarikat ini juga akan mendapat pembiayaan dari MTDC dan akan melalui proses inkubasi selama 24 bulan di salah satu pusat teknologi di bawah pengurusan MTDC. Di sini mereka akan terus menerima bantuan dan bimbingan untuk memastikan proses pengkomersilan berjalan dengan jayanya.

Sekiranya saudara/i bekerja ketika ini tetapi berminat untuk menyertai kursus, saudara/i dinasihatkan untuk mengambil cuti panjang. Kursus akan bermula pada 3 – 25 Disember 2011 di Pulau Pinang. Kemudahan tempat tinggal termasuk makan/minum serta elaun akan diberikan kepada peserta.

Saudara/i boleh membuat permohonan secara online melalui http://210.19.31.148/ncia/appform.php. Butiran resume boleh dikemukakan semasa sesi interbiu nanti.

Sekian, harap maklum dan wassalam.




Northern Corridor Implementation Authority ("NCIA")

General Line : +604 - 616 9600

Direct Line : +604 - 616 9601

Fax : +604 - 616 9700

Email : rodziana@ncer.com.my

Website : www.ncer.com.my




No comments:

Post a Comment